top of page

HAGE SAKSVIK

Oppgradering av uteareal for å få bedre tilgjengelighet til hagen på baksiden, tydeligere soner, flere sitteareal - og mindre vedlikehold.

Da eierne flyttet inn i huset bestod utearealet av kun plen. Nå, 30 år senere, har naturen tatt overhånd og store deler av hagen er overgrodd. Paret ønsket seg flere opparbeidete sitteplasser (for å kunne sølge sola), bedre tilgjengelighet mellom gårdsplass og hage, og mindre vedlikehold. 

Fra gårdsplassen er det lagt inn litt ekstra plass til parkering og en slak trapp opp til en ny inngang på baksiden. Selve hagen er tydelig definert med lave murer. Disse gir rom til ulike bed, busker og en liten frukthage. Området i øst er lunt og solrikt, så der kommer det både en benk hvor man kan sitte i sola på formiddagen, urtebed, ildsted og en "hagestue" med pergola/tak for sene sommerkvelder i solnedgangen.

Situasjonsplan
Skisse
Snitt østside
Snitt vest
Snitt vestside

Oppdragsgiver: Privat
Status: Ferdig skisseprosjekt
Type: Landskap
Program: Hage / uteareal
Sted: Malvik, Norge
Arkitekter: Ragnhild Førde og

Hans Eriksson
År: 2016-

bottom of page