top of page

UTVIDELSE AV

TAUTRA MARIAKLOSTER

Det eksisterende Mariaklosteret på øya Tautra i Trondheimsfjorden er tegnet av Jensen & Skodvin Arkitektkontor og sto ferdig i 2006. Klosteret er i vekst og det er behov for flere rom i tillegg til en sykehjemsavdeling slik at eldre nonner kan fortsette å bo på klosteret selv om de trenger pleie.

Pr september 2017 har vi utabeidet et idéprosjekt som skal utvikles videre når finansiering av en slik utvidelse er på plass. I mellomtiden pågår også brukerinnsiktsarbeid og arbeid med overordnede rammer og tekniske avklaringer.

Utvidelse av Tautra Mariakloster

Den nye fløyen er lagt inn i terrenget for å nærmest bli en del av skråningen nedenfor klosteret.

Utvidelse Tautra Mariakloster, intro
Utvidelse Tautra Mariakloster, situa
Utvidelse Tautra Mariakloster, snitt
Utvidelse Tautra Mariakloster, formp
Utvidelse Tautra Mariakloster, plan
Utvidelse Tautra Mariakloster, plan

Oppdragsgiver: Tautra Mariakloster
Status: Innledende fase
Type: Tilbygg
Program: Sykehjem / kloster
Sted: Tautra, Frosta
Arkitekt: 
Bjørke Arkitektur AS og RF Arkitektur, i samarbeid med arkitekt Pål Berntzen 
År: 2017-

bottom of page