top of page

TILBYGG GUNNLAUGSVEI

Utvidelse av rekkehus fra 50-tallet med fokus på tilpassing til opprinnelig formspråk med saltak og tradisjonelt inngangsparti, men med en moderne tolkning.

Prosjektet er i utgangspunktet en enkel utvidelse av to soverom og stue, samt mer plass til oppbevaring og bedre funksjonalitet i boligen. Den nye stuedelen fungerer som et nytt bindeledd mellom huset og hagen. Ved å senke gulvet oppleves rommet luftigere med stor takhøyde og direkte kontakt ut til hagen gjennom store glassdører. Soverommene i andre etasje oppleves også større enn de er på grunn av stor takhøyde og takvindu i tilbygget. I inngangspartiet er døra flyttet for å gi bedre utnyttelse inne, og tak over hodet når man står og skal låse opp døra. 

Tilbygget følger hovedhusets takform, men minimalistisk bruk av detaljer gir likevel et annet inntrykk enn det opprinnelige. Fasadene mot hagen og gårdsplassen tilter litt utover for å skape en illusjon av at tilbygget er smalere enn det er, og sette en spiss på formen. 

Prosjektet er utført i samarbeid med Bjørke Arkitektur AS. 

Oppdragsgiver: Privat
Status: Pågående
Type: Tilbygg
Program: Bolig
Sted: Lade, Trondheim
Arkitekt: Ragnhild Førde

og Bjørke Arkitektur 
År: 2016-2019

bottom of page