TILBYGG GUNNLAUGSVEI

Utvidelse av rekkehus fra 50-tallet med fokus på tilpassing til opprinnelig formspråk med saltak og tradisjonelt inngangsparti, men med en moderne tolkning.

Prosjektet er i utgangspunktet en enkel utvidelse av to soverom og stue, samt mer plass til oppbevaring og bedre funksjonalitet i boligen. Den nye stuedelen fungerer som et nytt bindeledd mellom huset og hagen. Ved å senke gulvet oppleves rommet luftigere med stor takhøyde og direkte kontakt ut til hagen gjennom store glassdører. Soverommene i andre etasje oppleves også større enn de er på grunn av stor takhøyde og takvindu i tilbygget. I inngangspartiet er døra flyttet for å gi bedre utnyttelse inne, og tak over hodet når man står og skal låse opp døra. 

Tilbygget følger hovedhusets takform, men minimalistisk bruk av detaljer gir likevel et annet inntrykk enn det opprinnelige. Fasadene mot hagen og gårdsplassen tilter litt utover for å skape en illusjon av at tilbygget er smalere enn det er, og sette en spiss på formen. 

Prosjektet er utført i samarbeid med Bjørke Arkitektur AS. 

Hjørnevindu mot himmelen
Ny stue på bakkenivå

Foto: Morten Warholm Haugen

Foto: Morten Warholm Haugen

Fasade
Interiør: inngangsparti
Detalj vinduskarm
Nye / utvida soverom i 2.etg
Oppgradert trapp
Fasade
Fasade
Nytt inngangsparti
Nytt inngangsparti
Detalj av vindu mot skråtak
Fra byggeplass
Fra byggeplass: stua
Fra byggeplass: soverommene
Skisse, kledning

Skisse, kledning

gunnl_snitt1
gunnl_snitt2
gunnl_situasjon
gunnl_plan1
gunnl_fasade3
gunnl_fasade2
gunnl_fasade1
3D-illustrasjon, fugleperspektiv

3D-illustrasjon, fugleperspektiv. Viser fortsettelsen av takform og nytolkning av det tradisjonelle inngangspartiet.

Situasjonsplan

Situasjonsplan

3D-illustrasjon

3D-illustrasjon fra Gunnlaugsvei, fugleperspektiv

3D-illustrasjon

3D-illustrasjon fra innkjørsel. Viser ny versjon av tradisjonelt inngangsparti.

3D-illustrasjon

3D-illustrasjon med tilbygget sett fra hagen

Plan 1.etasje

Plan 1.etasje

Plan 2.etasje

Plan 2.etasje, to varianter

Fra Gunnlaugsvei

Fotomontasje sett fra Gunnlaugsvei.

Oppdragsgiver: Privat
Status: Pågående
Type: Tilbygg
Program: Bolig
Sted: Lade, Trondheim
Arkitekt: 
Ragnhild Førde

og Bjørke Arkitektur 
År: 2016-2019