top of page

UTVIKLINGSPROSJEKT UGANDA

I en liten landsby i Rwenzorifjellene i Uganda, var vi med på å planlegge og bygge fasiliteter til en ny idrettsplass sammen med lokale ungdommer. Samarbeid, medvirkning, eierskap og medvirkning sto i fokus. 

Lista over bistands- og utviklingsarbeid som ikke har gått helt etter planen, er lang. Derfor var vi svært ydmyke da vi flyttet til landsbyen Ibanda. Hvordan skulle vi gjøre dette for ikke å bli nok et prosjekt som forfaller i det vi forlater åstedet? Svaret ble ungdommer og medvirkning. Vi samlet en gruppe fotballspillere og skolelever, og arrangerte flere workshops hvor de lærte teknikker fra arkitektfaget, fikk...

Første prosjekt i Ibanda

Benker og tak på tilskuerplass

Workshop modellbygging

Plantegning og modell av landsbyens nye idrettsarena - bygget av ungdommene selv. Foto: Pasi Aalto.

Prosjektet i landskapet

Ibanda ligger i Rwenzorifjellene i Uganda, helt på grensa til Kongo.

Samarbeid

Læring, bygging og samarbeid på tvers av kultur, kjønn og bakgrunn.

Samarbeid!

Ferdig tilskuerplass.

Landsbyen Ibanda.

Utveksling av ideer.

Diskusjon om løsninger

Oppdragsgiver: CDTS 

(Community Development Through Sports)
Status: Ferdigstilt
Type: Utviklingsarbeid / brukermedvirkning
Program: Fasiliteter til idrettsarena
Sted: Ibanda, Uganda
Arkitekter: Andreas Gjertsen

og Ragnhild Førde

Workshopdeltagere: Ungdommer fra fotballaget og ungdomsskolen i Ibanda, og arkitektstudenter fra NTNU

År: 2009-10

bottom of page