top of page

TRONDHEIM GODSTERMINAL

Hva skal man bygge hus av i et område fullt av containere?

Containere.

Godsterminalen i Trondheim ligger i dag på Brattøra, men er planlagt flyttet i løpet av de neste 5-10 årene. I mellomtiden trengte de tak over hodet for både folk og store trucker. Vi tok utgangspunkt i containerne som ble fraktet inn og ut hver dag, og brukte de som byggeklosser. Resultatet ble to bygg som virkelig spiller på lag med omgivelsene, og som de som jobber der er stolte av. 

Ekspedisjonsbygget huser kontor, pauserom, garderober og resepsjon. Truckgarasjen skjermer den største trucken mot vær og vind, og med gavlvegger i gjennomskinnelig kanalplast lyser den flott opp om kvelden.

Prosjektet fikk hedrende omtale av Trondheim kommunes Byggeskikkpris i 2012.

Juryens begunnelse:

Truck, gule vester, containere, togspor og vaskehall er ikke ord som gir assosiasjoner til arkitektoniske perler. Juryen synes det er en fornøyelse å se dette motbevist.

 

En hedrende omtale går til et bygningsanlegg som, til tross for at det i seg selv ikke er tilgjengelig for allmennheten, har de fått mange til å kaste et ekstra blikk ut bilvinduet på turen ut av byen via nordre avlastningsveg. For hva er det? Det er ikke en vanlig container og heller ikke et nytt signalbygg…

 

Det er mye diskusjon om utviklingen på Brattøra, en bydel som i dag spenner mellom påkostede nybygg, høy byggeaktivitet og tung godstrafikk. Som et forfriskende innslag i debatten står en nøktern kontorbygning i sterk oransje, i samspill med en utradisjonell garasje. 

Mens omgivelsene transformeres og får nye funksjoner, ligger jernbaneverkets godsterminal i kontinuerlig drift enda en god stund framover. Området er preget av rekker og stabler av containere, i velkjent format, med stor variasjon i farger og logoer. Her var det behov for nye fasiliteter for kontroll av kjøretøy ut og inn i området, kontorer, garderober, kjøkken, møterom, lagerplass, garasje og vaskehall.

 

Resultatet er to bygninger som sammen danner en ankomst til området.

 

Administrasjonsbygget er enkelt i formen men fargesterkt med sine skinnende oransje vegger. Første etasje ligger 90 cm over bakkenivå, et grep som gjentar høyden containerne ligger på, og skaper en dialog på tvers av lastearealet.

Truckgarasje

Truckgarasje Foto: Pasi Aalto // www.pasiaalto.com

Fasade truckgarasje

Fasadetegninger

Ekspedisjonsbygg

Ekspedisjonsbygg Foto: Pasi Aalto // www.pasiaalto.com

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Status: Ferdigstilt
Type: Næring
Program: Ekspedisjonsbygg og truckgarasje
Sted: Brattøra, Trondheim
Arkitekter: Pir II AS ved

Inger Anne Landsem, Ragnhild Førde 

og Andreas Gjertsen

Foto: Pasi Aalto
År: 2011

bottom of page